Mikä on ForeSean tarkoitus?

ForeSea on luotu meriturvallisuuden parantamiseksi.

ForeSean kokemuspankissa olevaa tietoa analysoimalla merenkulkuelinkeino voi:

• tehdä tosiasioihin perustuvia päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä ja parannuksista
• jakaa tietoa vaarallisista tilanteista Safety Alert -muodossa
• koota saadut kokemukset Lessons Learned -muotoon.

ForeSean tavoitteena on kerätä tietoa sellaisista seikoista ja tilanteista, joita ei yleensä raportoida valvontaviranomaisille. Tämän mahdollistamiseksi järjestelmää hallinnoi kolmas osapuoli. Siten raportin laatijan henkilöllisyys ei paljastu. ForeSean tarkoituksena on myös helpottaa siihen liittyneiden varustamojen ISM-säännöstön mukaista sisäistä raportointia. Tämä tapahtuu erityisen varustamoille räätälöidyn IRIS-tietojärjestelmän avulla, jonka ne voivat hankkia alennettuun hintaan.