Kokemustietopankki

Miksi kokemuspankki on haluttu luoda?

Syitä siihen, miksi kannattaa luoda kokemuspankki, johon kerätään tietoa toiminnan aiheuttamista riskeistä, on useita. Tärkeimmät niistä ovat:

• Järjelliset, "Safety First"
• Oikeudelliset, "Just do It, It’s the Law"
• Tunneperäiset, "Better Safe than Sorry"
• Taloudelliset, "If you Think Safety is Expensive - Try an Accident"

Raportoimalla ForeSean kokemuspankkiin varustamo voi välittää muille merenkulun toimijoille keräämänsä kokemuksen ja tietoa toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt meriturvallisuuden parantamiseksi.

Ketkä ovat oikeutettuja saamaan tietoa kokemuspankista?

Oikeudet saada tietoa kokemuspankista on jaettu viiteen eri luokkaan käyttäjäryhmän mukaan. Käyttäjäryhmät ovat:

1. Public
2. Visitor
3. DP (Designated Person)
4. DP +, Super User
5. Researcher