Raporttien syöttö

Mitä kokemuspankkiin voidaan raportoida?

Kokemuspankkiin voidaan raportoida kaikki ne tapahtumatyypit, jotka yleensä raportoidaan varustamon turvallisuusjohtamisjärjestelmän kautta. Näitä ovat:

Accident - Onnettomuus, joka on tapahtunut ja jolla on ollut ei-toivottu seuraus.

Near Miss - Tilanne, joka on oikeasti syntynyt ja jossa ei-toivottu seuraus oli hyvin lähellä. Tilanne, joka voisi syntyä tekniikassa, aluksen ylläpidossa, miehityksessä, toiminnassa jne. havaittujen puutteiden seurauksena ja jolla silloin voisi olla ei-toivottuja seurauksia. Non Conformity voi myös tarkoittaa ehkäisevää toimenpidettä tai turvallisuutta lisäävää ehdotusta, joka halutaan välittää koko merenkulkuelinkeinolle.

Kuka saa raportoida kokemuspankkiin?

Vain varustamon nimetyllä henkilöllä (Designated Person) on oikeus raportoida ForeSea-järjestelmään.

Miten kokemuspankkiin raportoidaan?

Raportit kokemuspankkiin tehdään ForeSean kotisivulla olevalla raportointilomakkeella.

Raportointilomakkeen ydin muodostuu seuraavista kentistä:

  • Mitä tapahtui? (Mitä alus teki? Mitä aluksella oli tekeillä? Mikä meni pieleen?)
  • Mitä seurauksia tapahtumalla oli?
  • Mistä tapahtuma johtui?
  • Mihin toimenpiteisiin aluksella ryhdyttiin?
  • Mitä varustamolla voidaan pitkällä aikavälillä tehdä, jotta tapahtuma ei toistuisi?

Vastaamalla yllä oleviin kysymyksiin niin perusteellisesti kuin mahdollista aikaansaadaan kokemuspankki, joka koostuu sellaisesta laadullisesta tiedosta, jota voidaan käyttää meriturvallisuuden parantamiseen kehityssuuntia, onnettomuuksien kulkua ja syy-yhteyksiä analysoimalla.