Prosessi ja raportin kulku

Mitä kokemuspankkiin lähetetylle raportille tapahtuu?

Kun nimetty henkilö lähettää raportin ForeSea-järjestelmään, se kulkee aina oikealla kuvatun LOOP 1:n läpi. Jos varustamo niin haluaa, nimetty henkilö lisää SA Indexin, joka aloittaa vasemmalla kuvatun LOOP 2:n.

LOOP 1

 1. Nimetty henkilö saa varustamon alukselta raportin.
 2. Nimetty henkilö täyttää raportointilomakkeen ja lähettää raportin ForeSea-järjestelmään. (Jos varustamolla on IRIS-järjestelmä, tämä tapahtuu suoraan IRIS-järjestelmän kautta.)
 3. Raportti tallentuu ForeSean pääkäyttäjällä ”uutena raporttina”. Pääkäyttäjä ottaa tarvittaessa yhteyttä nimettyyn henkilöön lisätietojen saamiseksi.
 4. Pääkäyttäjä lisää joihinkin raportointilomakkeen kenttiin ”hakusanoja” tulevien hakujen helpottamiseksi sekä poistaa raportin tunnistetiedot.
 5. Pääkäyttäjä hakee kokemuspankista vastaavanlaisia raportteja ja valmistautuu lähettämään ne nimetylle henkilölle kuittauksena tämän lähettämästä raportista.
 6. Jos pääkäyttäjä arvioi, että raportista on hyötyä muille varustamoille, se voidaan ilman tunnistetietoja lähettää Highlighted Report -muodossa muille elinkeinon edustajille. Jos nimetty henkilö on merkinnyt raporttiin, että sen tulee olla lähtökohtana Safety Alertille, pääkäyttäjä ottaa yhteyttä kansallisen johtoryhmän alaiseen työryhmään.
 7. Kuittaus lähetetään nimetylle henkilölle, joka käy läpi vastaavanlaiset tapahtumat ja tiedottaa oman varustamonsa aluksille niistä.
 8. Pääkäyttäjä tallentaa raportin ForeSean kokemuspankkiin ja tieto on sen myötä kaikkien järjestelmässä mukana olevien varustamojen ulottuvilla.

LOOP 2 

 1. Nimetty henkilö tekee Formal Safety Assessmentin vastaavanlaisia tapahtumia koskevan kuittauksen pohjalta ja liittää raporttiin SA-indeksin.
 2. Tämän lisäksi nimetty henkilö kuvailee ne korjaavat toimenpiteet, joihin varustamo on ryhtynyt, jotta vastaavaa tilannetta ei syntyisi uudestaan.
 3. Pääkäyttäjä tallentaa raportin ForeSea-järjestelmään, johon nyt on lisätty SA-indeksi ja korjaavat toimenpiteet. Tämä tieto tulee näkyville kokemuspankkiin.