Luotettavuus

Voiko raportin tehdä nimettömänä?

EI. Raportin laatiminen ForeSea-järjestelmään edellyttää järjestelmään kirjautumista. Kirjautumisoikeus raportin laadintaa varten annetaan ainoastaan ForeSea-järjestelmään liittyneen varustamon nimetylle henkilölle (DP eli Designated Person). DP ei ole nimetön raporttia lähettäessään. Kirjautumispakon tarkoituksena on välttää asiatonta raportointia, mikä ajan oloon voisi horjuttaa luottamusta kokemuspankkiin. Tärkeää on myös mahdollisuus asettaa nimetylle henkilölle lisäkysymyksiä, jos raportin rekisteröinnin yhteydessä jokin on jäänyt epäselväksi.

Onko raportin lähettäjää mahdollista saada selville?

EI. Kaikki tiedot raportin lähettäjästä tuhotaan ennen kuin raportti arkistoidaan. Täten tietyn raportin lähettäjää ei ole mahdollista saada selville jälkikäteen.
Jos raportin laatija on erehdyksessä jättänyt raporttiin tietoja, joita mahdollisesti voidaan käyttää esimerkiksi tapahtumapaikan selville saamiseksi, kokemuspankin henkilökunta poistaa kyseiset tiedot.

Onko kokemuspankki suojattu hakkeroinnilta?

KYLLÄ. ForeSea-järjestelmällä on hyvä suoja luvattomalta tunkeutumiselta niin kauan kuin salasanoja ei joudu vääriin käsiin.

Onko henkilöillä, jotka hallinnoivat ForeSea-järjestelmää vaitiolovelvollisuus?

KYLLÄ. Koko ForeSea-järjestelmää hallinnoivalla henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. ForeSeassa oleva tieto on näin ollen suojattu joutumasta vääriin käsiin.
Vaitiolovelvollisuus voidaan kuitenkin kumota, jos muiden varustamoiden ja niiden alusten turvallisuus on vaarantumassa ja jos tämä vaara voidaan välttää ForeSeasta saatavien tietojen avulla. Kumoaminen tapahtuu kuitenkin aina vasta varustamon vastuullisten henkilöiden kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen.