IRIS:n tehtävä

Kuka on luonut ForeSean?

ForeSean konseptin ja teknisen järjestelmän on kehittänyt IRIS. IRIS on järjestelmien ja prosessien luotettavuuden ja turvallisuuden parissa työskentelevä riippumaton konsulttiyritys. IRIS on myös kehittänyt tietojärjestelmät INSJÖ, NEARMISS.DK ja IRIS.

IRIS AB:n alihankkijoita ovat Ampere Media AB ja YouKnowWhat AB.

Mitä IRIS tekee?

IRIS vastaa ForeSean käytöstä ja sen päätehtävä on hallinnoida kokemuspankkia. Alla on lyhyesti kuvattu IRIS:n tärkeimmät velvoitteet.

Lähetettyjen raporttien vastaanottaminen - IRIS vastaanottaa järjestelmään kuuluvien varustamojen raportit.

Vastaanotettujen raporttien tunnisteiden poistaminen - IRIS sitoutuu poistamaan raportista kaikki tunnisteet ennen kuin se tallennetaan lopullisesti kokemuspankkiin. Tehtävään kuuluu tuhota kaikki mahdolliset jäänteet raporteista, jotka voivat paljastaa raportin laatijan henkilöllisyyden.

Kuittauksen lähettäminen raportin laatijalle - IRIS:n tulee kuitata jokainen erillinen raportti raportin laatijalle. Kuittauksen tulee sisältää kokemuspankista tehdyn vastaavanlaisten tapahtumien haun tulokset.

Selonteko kokemuspankin sisällöstä - IRIS:n tulee kaksi kertaa vuodessa esittää kooste saaduista raporteista. Koosteet jaetaan asianosaisille. IRIS:n tulee myös luoda perusta niille ”Safety Alerts” ja ”Lessons Learned” –tiedotteille, jotka ForeSean on tuotettava.

Kokemuspankista suoritettavissa hauissa avustaminen - IRIS:n on avustettava käyttäjiä, joilla on oikeudet kokemuspankkiin pääsyyn ja tarvittaessa avustettava heitä hakujen suorittamisessa, analyysien teossa yms.

ForeSean toiminnan koordinointi - IRIS:n tulee yhdessä ForeSean johto- ja sidosryhmien kanssa edistää hyvän raportointikäytännön kehittymistä ja korkeatasoisten raporttien laadintaa.