Examensarbete: Elektriska fel ombord på fartyg – En riskbedömning