ForeSea - skapat för ökad sjösäkerhet

ForeSea är informationssystem för olyckor, near-misses och avvikelser. Systemet är utvecklat för sjöfarten och är en vidareutveckling av det svenska informationssystemet INSJÖ som startade i slutet av 90-talet.

 

  • Vad är syftet med ForeSea?
    ForeSea har skapats för att förbättra sjösäkerheten. Läs mer.
  • Varför skapa en erfarenhetsbank?
    Genom att rapportera till ForeSeas erfarenhetsbank bidrar rederierna till proaktivt sjösäkerhetsarbete.
  • Rapportera till Erfarenhetsbanken
    Rapporterna från fartygen sänds in till systemet via rederiets DP (designated person). Rapporter behövs kontinuerligt för att systemet ska fungera optimalt - så skicka in rapporter och bli en del av det proaktiva sjösäkerhetsarbetet!

Nyheter

Inom ramen för Svensk Sjöfarts sjösäkerhetssystem ForeSea, har en Risk Assessment kring Cyber Security tagits fram för att användas som grund i arbetet med att implementera kommande krav.

I Trafikutskottets betänkande gällande trafiksäkerhet lyfts sjöfarten, bland annat att gällande regeringen etappmål om nollvisionen gällande antalet omkomna i trafikolyckor. Inom samtliga trafikslag ska antalet allvarligt skadade minska med 25 procent.

Under Svensk Sjöfarts medlemsseminarium med tema sjösäkerhet presenterades föreningens arbete med incidentrapporteringssystemet ForeSea. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor.

Den 19 februari arrangerar ForeSea ett seminarium i Göteborg. Under seminariet kommer vi att berätta om incidentrapporteringssystemet, hur man kan få nytta av systemet, uppdateringar som gjorts och diskutera hur vi arbetar med frågan framöver.

Den stora transportkonferensen som VTI årligen arrangerar gick av stapeln 8-9 januari i år. Sjöfarten var synlig under dagarna och VTI:s generaldirektr, Tomas Svensson, säger att man arbetar målmedvetet för att bli mer aktiva inom sjöfarten.

Rapporter