Behörighet

Vilka är behöriga att ta del av erfarenhetsbanken?

Behörighet att ta del av informationen i erfarenhetsbanken styrs via fem kategorier av användare. Dessa är:
1. Public
2. Visitor
3. DP (Designated Person)
4. DP +, Super User
5. Researcher