IRIS-system

IRIS (Improvement Reporting Information System) är ett molnbaserat informations, kvalitets- och säkerhetssystem utvecklat för att användas av rederier och ship-management företag. IRIS används av organisationer som vill förenkla sitt arbete med intern kvalitet, information och säkerhet och hos flera av användarna representerar IRIS företagets SMS. I systemet finns t.ex. en rapporteringsmodul genom vilken man samlar sin flottas erfarenhet om olyckor, ”near-misses”, avvikelser och förslag på förbättringar. Krav på sådan rapportering ställs bland annat i ISM-koden.

IRIS erbjuds till subventionerat pris för rederier som är anslutna till ForeSea. Syftet är att underlätta inrapporteringen till ForeSea. Detta görs genom att DP enkelt kan vidarebefordra valda rapporter till ForeSea. Kopplingen mellan IRIS och ForeSea skapar en unik möjlighet för ett enskilt rederi att göra en ”Safety Assessment” där hela branschens samlade erfarenheter kan vägas in i bedömningen.

Bland annat nedanstående i regionen välkända rederier/ship- management företag använder IRIS:

Admare Ship Management AS
ESL Shipping Ltd
Furetank Rederi AB
Gota Ship Management AB
Molselinjen/Danske Faerger AS
Nordic Ferry Services A/S
OSM Crew Management A/S
OSM Ship Management A/S
Rederi Ab Eckerö
Rederi AB Älvtank
Stena Line AB
Swedia Rederi AB
Team Tankers Deep Sea Ltd
Viking Line Ab
Viking Supply Ship Management AB
Vinga Ship Management AB