Senaste

Inom ramen för Svensk Sjöfarts sjösäkerhetssystem ForeSea, har en Risk Assessment kring Cyber Security tagits fram för att användas som grund i arb

I Trafikutskottets betänkande gällande trafiksäkerhet lyfts sjöfarten, bland annat att gällande regeringen etappmål om nollvisionen gällande antale

Under Svensk Sjöfarts medlemsseminarium med tema sjösäkerhet presenterades föreningens arbete med incidentrapporteringssystemet ForeSea.

Den 19 februari arrangerar ForeSea ett seminarium i Göteborg.

Den stora transportkonferensen som VTI årligen arrangerar gick av stapeln 8-9 januari i år.

Den 18 september träffades Svensk Sjöfarts ForeSea-referensgrupp hos Stena Line.

Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom sjösäkerhetssystemet ForeSea.