juni 2020

I Trafikutskottets betänkande gällande trafiksäkerhet lyfts sjöfarten, bland annat att gällande regeringen etappmål om nollvisionen gällande antale

Under Svensk Sjöfarts medlemsseminarium med tema sjösäkerhet presenterades föreningens arbete med incidentrapporteringssystemet ForeSea.