2: a projekt om skadestabilitet för RoRo-passagerarfartyg

Ro-ro-passagerartrafiken utgör en viktig del av den europeiska sjöinfrastrukturen och spelar en avgörande roll för Sverige för att ansluta sjötransporter till och från våra grannländer. Dessutom har nordeuropeiska länder ledt utvecklingen av inte bara ro-ro-passagerarfartyget som sådant utan även utvecklingen av relevanta säkerhetsstandarder för denna flotta. Det är förstås viktigt att den svenska sjöfartssektorn deltar i lagstiftningsprocessen som täcker en betydande del av den svenska sjöfartsinfrastrukturen.
Syftet med det andra RoPax DamStab-projektet har varit att granska och utvärdera befintliga såväl som framtida ro-ro-passagerarsäkerhetsbestämmelser från ett teoretiskt perspektiv, med målsättningen att:
1. ge en fördjupad kunskap om och underlätta förståelsen av befintliga såväl som framtida stabilitetsstandarder för skador,
2. underlätta förståelsen av fartygsspecifika egenskaper från en säkerhetsstandard, och
3. bedöma konsekvenserna för ro-ro-passagerarfartygsflottan.
I rapporten nedan beskrivs arbetet och resultaten av det andra RoPax DamStab-projektet som genomförts under år 2017/2018, finansierat av Trafikverket.

Attachments: 
PDF icon Final report