Skadestabilitet för RoRo-passagerarfartyg

Ro-ro-passagerarfartyg skiljer sig begreppsmässigt från andra typer av passagerarfartyg. Förutom passagerarhytter och rekreationsområden kännetecknas denna fartygstyp av stora fordonsdäck avsedda för transport av rullande last som medför ökad risk om vattenintrång skulle uppstå som i sin tur resulterar i stora fria vattenytor på dessa däck.
Mot bakgrund av IMO:s överläggningar om revisionerna av kapitel II-1 i SOLAS-konventionen i allmänhet och förslag till en ökad säkerhetsstandard för passagerarfartyg, särskilt mobiliserades ett första Triple-Helix-projekt, delvis finansierat av Sjöfartsverket, SvenskSjöfart, med fokus på ro-ro-passagerarfartygsäkerhet ur ett helhetsperspektiv. Slutsatserna och resultaten från detta projekt återfinns i rapporten "Skadestabilitetsprojekt för RoRo-passagerarfartyg - slutrapport" (på engelska).