Ny hemsida lanserad för ForeSea

Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom sjösäkerhetssystemet ForeSea. ForeSea är ett informationssystem för rapportering av incidenter där rederierna delar kunskap och sjösäkerhetsinformation med varandra i syfte att förebygga olyckor. Systemet är utvecklat för sjöfarten och är en vidareutveckling av det svenska informationssystemet INSJÖ som startade i slutet av 90-talet. 

 

Genom att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av riktiga data från en hel bransch.

– ForeSea kan sägas utgöra svensk sjöfarts samlade incident- och olycksdatabas. Allt som rapporteras in är verkliga händelser, vilket gör utgångspunkten för analyserna mycket relevanta. Genom att fortsätta vidareutveckla ForeSea stärker vi det proaktiva säkerhetsarbete som föreningen Svensk Sjöfart och dess medlemmar sedan länge arbetat med. Vi hoppas att fler ska vilja ansluta sig till systemet då det förbättrar systemets analyser, säger Christina Palmén som är projektledare för ForeSea.

Want to know more?

Christina Palmén

ansvarig för miljö- och säkerhetsfrågor
christina.palmen [at] sweship.se