Möte med ForeSeas referensgrupp

Den 18 september träffades Svensk Sjöfarts ForeSea-referensgrupp hos Stena Line. Mötet syftade till att diskutera plattformens framtida arbete, där det är av stor vikt att rederier är aktiva.

ForeSea är informationssystem för olyckor, near-misses och avvikelser, vars primära syfte är att förebygga sjöolyckor och förbättra sjösäkerheten. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Genom att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av riktiga data från en hel bransch.

- ForeSea är en viktig plattform för vårt proaktiva säkerhetsarbete. Det faktum att analyserna kan baseras på sådant som faktiskt hänt gör dem mer användbara och leder till faktiskt förebyggande arbetet. För att utveckla och förbättra systemet än mer hoppas vi att fler ska ansluta sig till systemet - på så sätt kan vi tillsammans förbättra säkerheten ombord, säger Christina Palmén som är projektledare för ForeSea.