ForeSea presenteras på Transportforum

Under årets Transportforum diskuteras sjöfarten under 14 sessioner. Bland annat är Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström moderator för session ”5.8 – Säkerhet Sjöfart” som hålls den 8 januari kl.13.15-14.45 och Jonas Gunnarsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart, är talare under samma session då även ForeSea presenteras.

Följande sessioner innehåller presentationer om sjöfart:

6.1 – ENERGIEFFEKTIVA FARKOSTER PÅ VATTNET OCH I LUFTEN
6.13 – POTENTIAL FÖR GODSTRANSPORTERS ENERGIEFFEKTIVITET?
6.2 – EN MÅNGFALD AV DRIVMEDEL FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER
6.3 – DRIV FÖR HÅLLBARA DRIVMEDEL
1.1 – VÄRDERING AV KLIMATUTSLÄPP, POLITISKA MÅL OCH MÅLUPPFYLLNAD
1.4 – SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSER
1.3 – NYA SAMHÄLLSEKONOMISKA KALKYLVÄRDEN
10.5 – VAD HÄNDER INOM DIGITALISERING PÅ TRANSPORTMYNDIGHETERNA OCH HUR SAMVERKAR DESSA?
10.6 – DIGITALISERING OCH SAMHÄLLE
10.9 – DIGITALISERING OCH CENTRALSTYRNING
5.8 – SÄKERHET SJÖFART
7.1 – HUR KAN DET SVENSKA KLIMATMÅLET UPPNÅS I GODSTRANSPORTSEKTORN?
7.3 – ÖVERFLYTTNING TILL JÄRNVÄG OCH SJÖFART (SSS)
7.4 – ÖVERFLYTTNING TILL INRE VATTENVÄGAR (IVV)

 

Läs mer om Transportforum här: https://www.vti.se/sv/transportforum-2020/